top

Adrese utile ale instituțiilor

  • Curtea de Apel Brasov
  • Tribunalul Brasov
  • Judecatoria Brasov
  • Prefectura Judetului Brasov


[mai mult]

Sponsori

Parteneri

Activități Curente / Noutăți

2014-06-23

  In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 452/20.06.2014 a fost publicată Hotararea nr. 4 din 17 martie 2012 a Congresului Ordinului Consilierilor Juridici din Romania pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic.

Avand in vedere:
- prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare,
- prevederile Statutului profesiei de consilier juridic,
- Congresul Ordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici membre ale Ordinului Consilierilor Juridici din Romania (O.C.J.R.) intrunit statutar in data de 18 aprilie 2010 in care s-a hotărat schimbarea denumirii Federaţiei, schimbarea siglei Federaţiei, schimbarea denumirii organelor de conducere şi a organelor de specialitate, modificarea numărului vicepreşedinţilor şi arondarea teritorială,
- Congresele Ordinare ale Colegiilor Consilierilor Juridici membre ale Ordinului Consilierilor Juridici din Romania (O.C.J.R.) intrunite statutar in data de 15 ianuarie 2011 şi 17 martie 2012 in care s-a hotărat modificarea insemnelor corpului profesional şi s-a stabilit modalitatea şi data de implementare a acestora,
Congresul Ordinar al Ordinului Consilierilor Juridici din Romania (O.C.J.R.) hotărăşte:
Art. I
Statutul profesiei de consilier juridic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 684 din 29 iulie 2004, se modifică după cum urmează:
1.In tot cuprinsul statutului, sintagma "Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania" (avand prescurtarea U.C.C.J.R.) se inlocuieşte cu sintagma "Ordinul Consilierilor Juridici din Romania" (avand prescurtarea O.C.J.R.), sintagma "Comisia metodologică de organizare şi exercitare a profesiei de consilier juridic" se inlocuieşte cu sintagma "Comisia metodologică de indrumare profesională", sintagma "Biroul executiv" se inlocuieşte cu sintagma "Comitetul coordonator", sintagma "Comisia centrală de cenzori" se inlocuieşte cu sintagma "Comisia de cenzori" şi sintagma "Comisia centrală de disciplină" se inlocuieşte cu "Comisia de disciplină".
2.Articolul 68 va avea următorul cuprins:
"Art. 68
(1) Organele de conducere ale O.C.J.R. sunt:
a) Congresul (format din toţi delegaţii Colegiilor teritoriale membre);
b) Consiliul (format din toţi decanii Colegiilor teritoriale membre);
c) Comitetul coordonator (format din preşedinte, prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinţi);
d) Comisia de cenzori.
(2) In cadrul O.C.J.R. funcţionează următoarele organe de specialitate:
a) Comisia de disciplină;
b) Comisia metodologică de indrumare profesională;
c) secretarul general;
d) trezorierul;
e) aparatul tehnico-administrativ al O.C.J.R."
3.Articolul 78 va avea următorul cuprins:
"Art. 78
Vicepreşedinţii O.C.J.R. sunt in număr de 7 şi sunt inlocuitori ai preşedintelui, in lipsa prim-vicepreşedintelui, in ordinea stabilită de către acesta."
4.Articolul 79 va avea următorul cuprins:
"Art. 79
Vicepreşedinţii zonali coordonează activitatea membrilor Federaţiei, conform arondării teritoriale, astfel:
a) zona I: Bucureşti/Călăraşi/Giurgiu/Ialomiţa/Ilfov/Teleorman/ Constanta/Tulcea;
b) zona II: Bacău/Botoşani/Brăila/Galaţi/Iaşi/Neamţ/Vaslui/ Vrancea/Suceava;
c) zona III: Bihor/Bistriţa-Năsăud/Cluj/Harghita/Maramureş/ Mureş/Satu Mare/Sălaj;
d) zona IV: Alba/Arad/Caraş-Severin/Dolj/Gorj/Hunedoara/ Mehedinţi/Olt/Timiş;
e) zona V: Argeş/Braşov/Buzău/Covasna/Damboviţa/ Prahova/Sibiu/Valcea"
5.Articolul 88 va avea următorul cuprins:
"Art. 88
Insemnele corpului profesional, sigla, modelul ştampilei şi al timbrului sec al O.C.J.R., modelul ştampilei pentru preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii O.C.J.R., modelul ştampilei pentru Comisia de cenzori (preşedinte comisie), Comisia de disciplină (preşedinte comisie), Comisia metodologică de indrumare profesională (preşedinte comisie), secretar general şi trezorier O.C.J.R., modelul ştampilei şi al timbrului sec al Colegiului teritorial, modelul legitimaţiei consilierului juridic, tip card, modelul ştampilei personalizate a consilierului juridic, modelul parafei şi al insignei consilierului juridic, modelul ştampilei societăţii profesionale, precum şi modelul imputernicirilor de reprezentare juridică pentru consilierul juridic, pentru societăţi profesionale şi de substituire intre societăţi profesionale sunt cuprinse in anexele nr. 1-12 care fac parte integrantă din prezentul statut"
6.Anexele nr. 1-7 se radiază şi se inlocuiesc cu anexele nr. 1-12, care fac parte integrantă din prezenta hotărare.
Art. II
Forma, caracteristicile şi dimensiunile, aşa cum sunt prevăzute in anexe, sunt obligatorii.
Art. III
Incepand cu data de 1 mai 2012 se implementează noile insemne, prin utilizarea in mod unitar a acestora de către O.C.J.R. şi Colegiile teritoriale membre ale O.C.J.R. şi, implicit, de către consilierii juridici inscrişi pe Tablourile ţinute de către Colegiile teritoriale membre ale O.C.J.R.

 

 


Imagini(click pt poza mare):

Click pentru poza mare